Clients

Academy & Institution
Shop & Restaurant

Testimonials

เสียงตอบรับและข้อเสนอแนะจากทางลูกค้า

"ได้เรียนรู้องค์ประกอบในการทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ซึ่งหนึ่งในหัวข้อสำคัญนั้น คือการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ที่เป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานในฝ่ายขายเป็นอย่างมาก"

คุณจุฑา วนศานติ

ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท A-TIME MEDIA จำกัด

"อธิบายเข้าใจง่ายและได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ทำให้รู้จุดเด่น จุดด้อยของตัวเราและบริษัทที่เคยมองข้ามไป ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน"

คุณประกอบ ไชยสงคราม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด

"ชอบวิทยากรมากค่ะ สวยสง่า มีบุคลิกภาพดีเยี่ยม สอนสนุกเข้าใจง่ายได้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และที่สำคัญเรียนแล้วสามารถนำมาปรับบุคลิกภาพเราได้จริงอย่างเป็นธรรมชาติ"

นางพยาบาลวิชาชีพที่เข้าอบรม

โรงพยาบาลสมิติเวช

"ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดบนออนไลน์ ถึงแม้ว่าจะไม่มีความรู้ทางด้านนี้ แต่หลังจากที่ได้อบรมกับคุณเป๊ปแล้ว ก็สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้"

ผู้ประกอบการที่เข้าอบรม

ในหัวข้อ “เจาะลึกธุรกิจ SME เพื่อรุกตลาด E-commerce ในยุค 5 G”

"บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง วิทยากรสอนเจาะลึกจริง ๆ ทำให้เห็นภาพ Digital Marketing ชัดมากขึ้น และได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าศึกษาการตลาดออนไลน์ด้วยตนเอง"

ผู้ประกอบการที่เข้าอบรม

ในหัวข้อ “เจาะลึกธุรกิจ SME เพื่อรุกตลาด E-commerce ในยุค 5 G”

"ชอบเวิร์คช็อปการขายด้วย Storytelling มาก เป็นการทำเรื่องราวสินค้าและบริการของเราให้ดูน่าสนใจ โดยไม่ใช้วิธีการพูดขายตรงๆ ช่วยเพิ่มมูลค่าและยอดขายให้แบรนด์เรา"

ผู้ประกอบการที่เข้าอบรม

ในหัวข้อ “เจาะลึกธุรกิจ SME เพื่อรุกตลาด E-commerce ในยุค 5 G”

Scroll to Top