#ลมใต้ปีก

ที่ปรึกษาในการดำเนินธุรกิจและการฝึกอบรม ที่เปรียบเสมือน "ลมใต้ปีก" ที่จะช่วยยกระดับผลงานของบริษัท, แบรนด์และตัวคุณ

Business
Consultant

Business development | Operation improvement | Brand & Marketing

Training
Consultant

Coaching & Training | Image & Personality | Team Building

About us

ดำเนินธุรกิจในการให้บริการให้คำปรึกษา (consulting) กับองค์กร แบรนด์ และตัวคุณ ในการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ รวมถึงการฝึกอบรมทีมงาน เพื่อให้ทำงานสอดประสานกับแผนธุรกิจ ที่นับวันถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน

Work

ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการดำเนินงานที่ปรึกษาและฝึกอบรม​

Sharing

แบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ที่น่าสนใจ พร้อมกับข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

Clients

เราให้คำปรึกษาและดำเนินการฝึกอบรม ให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีชื่อเสียงมากมาย ในหลากหลายอุตสาหกรรม
Scroll to Top