ที่ปรึกษาในการฝึกอบรม

Training
Consultant

Coaching & Training | Image & Personality | Team Building
Project-Brief-idea-presentation-thinking

Coaching & Training

การจัดเทรนนิ่งในหัวข้อต่าง ๆ

Image & Personality

การพัฒนาภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ

Team
Building

การจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ของทีม

Training Course

ยกระดับความมั่นใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ดูดีแบบมืออาชีพ ด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร
"BE your BEST self"
ดูดีและมั่นใจในทุกท่วงท่า ตั้งแต่หัวจรดเท้า เพื่อการให้บริการอย่างประทับใจ
หลักสูตรที่จะทำให้คุณทำความรู้จักกับตนเอง พร้อมเคล็ดลับและเทคนิคในการสร้างบุคลิก และการสื่อสารทางภาษากายที่จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

Online Training Course

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพจากคอร์สออนไลน์​
"BE your BEST self"
บุคลิกภาพสร้างได้ใน 2 ชั่วโมง
  • เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสําคัญของบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี
  • สร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์เบื้องต้นให้กับตนเองได้
  • เสริมสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและเพื่อร่วมงานอันจะเป็นผลต่อ การพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรต่อไป

Testimonials

เสียงตอบรับและข้อเสนอแนะจากทางลูกค้า

“ขอขอบคุณวิทยากรที่นำสิ่งดีมามอบให้ จะนำไปปรับปรุง และพัฒนาตัวเองให้เหมือนสิ่งที่ได้เรียนมา เป็นเนื้อหาที่ดี สำหรับการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพครับ”

ข้าราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“อาจารย์สอนดีมาก สวย เก่ง ไม่ง่วงเลยค่ะ สนุก และมีประโยชน์มากๆ”

 

ข้าราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดมากๆ บรรยายได้เห็นภาพ ทำให้เกิดความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ”
 

พนักงานและพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสมิติเวช

“กิจกรรมสนุกมากค่ะ วิทยากรสวยสง่าและเก่งมากๆค่ะ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกทุกเดือน เพื่อให้พยาบาลทุกคนมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะ”

พนักงานและพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลสมิติเวช

“ขอบคุณค่ะที่ทำให้รู้วิธีปรับปรุงตัวเอง เพิ่มความมั่นใจในการอยู่ต่อหน้าลูกค้า และสามารถสร้างความประทับใจในการพบกับลูกค้า”

 

พนักงานฝ่ายขาย

บริษัท Time Zone จำกัด

“ชอบวิทยกรมากๆ อยากให้มีกิจกรรมนี้บ่อยๆ วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพต่างๆของตนเองและการทำให้ตนเองโดดเด่นขึ้น”

 

ผู้เข้าประกวด

MR and Miss Bangkok Star 2019

“ทุกคนได้สัมผัสกับความงามระดับ มิสไทยแลนด์เวิล์ด คุณสิริรัตน เรืองศรี ที่มาให้ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับ งานประชาสัมพันธ์ เธอทั้งสวยทั้งน่ารัก เก่งมากๆเลยค่ะ”

ข้าราชการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปี 2014

“มีความสุขมากได้อบรมกับอาจารย์สิริรัตน เรืองศรี มีสไทยแลนด์เวิล์ด ปี 2010 สอนให้เรียนรู้เรื่อง สื่อบุคคล Personal Media ในการอบรม PR road to AEC เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอบคุณมากครับ”

ข้าราชการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปี 2014

Our Consultant

Sirirat
Rueangsri

วิทยากรคอร์สอบรม

Scroll to Top