วิทยากรคอร์สอบรม

Sirirat Rueangsri

เพราะภาพลักษณ์ดี...มีชัยไปกว่าครึ่ง
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ ที่การันตีประสิทธิภาพจากประสบการณ์ที่ได้รับในการเป็นตัวแทนประเทศไทย ในตำแหน่ง “Miss Thailand World 2010” สู่เวทีระดับโลก และที่ปรึกษากองประกวดนางงาม รวมถึงประสบการณ์การเทรนนิ่งบุคลิกภาพกว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้จากประสบการณ์จริง มาเป็นหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมตั้งแต่กลุ่มเด็กและผู้ใหญ่, บริษัทภาครัฐ, ภาคเอกชน, รัฐวิสาหกิจและบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิด สร้างทัศนคติอันดีและบุคลิกภาพของผู้เข้ารับการอบรม ให้เป็นที่น่าประทับใจและเป็นที่น่าจดจำ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ ที่การันตีประสิทธิภาพจากประสบการณ์ที่ได้รับในการเป็นตัวแทนประเทศไทย ในตำแหน่ง “Miss Thailand World 2010” สู่เวทีระดับโลก และที่ปรึกษากองประกวดนางงาม รวมถึงประสบการณ์การเทรนนิ่งบุคลิกภาพกว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้จากประสบการณ์จริง มาเป็นหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมตั้งแต่กลุ่มเด็กและผู้ใหญ่, บริษัทภาครัฐ, ภาคเอกชน, รัฐวิสาหกิจและบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิด สร้างทัศนคติอันดีและบุคลิกภาพของผู้เข้ารับการอบรม ให้เป็นที่น่าประทับใจและเป็นที่น่าจดจำ

Bachelor of Laws

Ramkhamhaeng University

MBA

Bangkokthonburi University

Model & Pageant

12 years of experiences

Coaching & Training

8 years of experiences

Experiences

Pageant
Experiences

Thailand

Miss Thailand World 2010 Winner

China

Miss World 2010 Top 25
Miss World Beach Beauty Top 20
Miss World Top Model Top 20

Japan

Miss Thailand in Japan 2009 Winner

Korea

Asia - Pacific Super Model 2007 by SBS: SPECIAL PRIZE IN KOREA

Entertainment
& Modeling

Thailand

Thai Silk International Fashion Week 2019
The Beauty Legend Show 2012-2020
Hair World Fashion Show 2014 for Schwarzkopf
Elle Fashion Week Bangkok 2011
BIFF & BILL Fashion Week Bangkok 2009/2011

Hongkong

VIU TV Program : Nothing Can Break Us Apart 2019

Korea

Soul Fashion Week 2007

Singapore

Creativity Thai Fashion Show in Singapore 2011/2013

Indonesia

Thai Week in Jakarta 2014 by Thai Trade
Thai Week in Surabaya 2014 by Thai Trade

Japan

Inter Coiffure Asia Reality Hair Show in Tokyo 2014

Switzerland

Thai Grand Festival 2010
Thailand Economy Forum 2011
Miss Switzerland World 2013

China

Super Brand Mall Thai Festival 2015/2016
SABC Beijing 2019

Personality
Development Training

Thailand

Miss Thailand World Organization Thailand

Switzerland

Miss Switzerland World 2013

Japan

Miss Foreigner in Japan International 2012

Laos

Sirimona Laos Freshly Boys & Girls 2016

Recognitions

รางวัลเพชรประดับราม

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2553

รางวัลประกาศเกียรติคุณใน

โครงการรวมดวงใจศิลปินเพื่อพระพุทธศาสนา สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2554

รางวัลระฆังทอง บุคคลแห่งปี

โดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ประจำปี 2555

โล่เกียรติคุณ ชาวพุทธตัวอย่าง

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2555

โล่ประทานรางวัลพระกินรี

ประจำปี 2556

รางวัลตาชั่งทอง

สาขาบุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2558

รางวัลเหมราช บุคคลต้นแบบแห่งปี

สาขาผู้นำด้านวัฒนธรรมต้นแบบ ประจำปี 2559

รางวัลหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงทองคำ

บุคคลผลิตผลงานสู่ผู้บริโภคประชาคมอาเซียนแห่งปี สาขาผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2560

รางวัลหัวใจพระพิฆเนศ

สาขาผู้ประสบความสำเร็จในศิลปวิทยาการ และธุรกิจอันงดงาม

รางวัลตาชั่งทอง บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี

สาขาจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2560

Scroll to Top